Vybrané profilové referenciePortfólio projektov reprezentantov pre autorizáciu SKSI Bratislava v roku 1996


  1. Pezinok - Trojárová II, Elektročasť, 02. / 90, NN rozvody / podzemie, povrch /
  2. MVE na Hornáde - Margecany, VN 22kV prípojka, 08. / 93
  3. Využitie banských vôd pre priemyselné účely-Magnezit Jelšava, Meranie a signalizácia zm. č. 1, 04. / 94
  4. Rekonštrukcia transformovne MTR 22/0,4 kV – Novoveská Huta, Uranpres s. r. o. Sp. N. Ves, 01. / 95
  5. Oprava hotela Slávia Košice, Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody
  6. Oprava hotela Slávia Košice, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, 04. / 95
  7. Oznamovacie vonkajšie rozvody VDE Dobšiná, 11. / 95